Logo ValidIT

Welkom bij ValidIT

Uw betrouwbare partner voor footprint validatie.

De Conference of Parties (CoP) die eind 2015 in Parijs werd gehouden, heeft een nieuw Klimaatakkoord opgeleverd. In het kort gezegd komt het erop neer: ‘In 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden’.

ValidIT heeft als visie dat iedereen zijn of haar steentje zal moeten bijdragen om deze doelstellingen te kunnen bereiken. Zo staat ValidIT voor een ‘equal playing field’, elke partij meet en rapporteert op dezelfde wijze en aan de hand van dezelfde richtlijnen. ValidIT valideert dit.

Over ValidIT

Over ValidIT

ValidIT is een vertrouwde, onafhankelijke partij, die staat voor betrouwbaarheid. Ons doel is het handhaven van naleving van vastgestelde richtlijnen en normen zoals PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules). PEFCR is een gestandaardiseerd raamwerk binnen de Europese Unie dat de milieuprestaties van producten gedurende hun levenscyclus beoordeelt en communiceert. Kortom een gestructureerde aanpak voor het uitvoeren van milieubeoordelingen van producten.

ValidIT heeft uitgebreide expertise op het gebied van sierteelt, de toeleverketens in de AGF en van logistiek. Ingewikkelde ‘Life Cycle Analysis’, procesmatig werken, gecertificeerd door de Raad van Accreditatie leidt tot de kwaliteit en betrouwbaarheid in de keten die wij natreven binnen ValidIT

Waarom valideren met ValidIT?

Validatie door ValidIT is een essentieel om vertrouwen op te bouwen bij uw klanten en in de rest van de keten.

Certificering alleen volstaat niet, als de berekeningen die hieraan ten grondslag liggen niet zijn gevalideerd door een onafhankelijke partij. Na validatie zullen deze berekeningen hun waarde hebben voor CSRD rapportages en zal uw accountant deze validatie over kunnen nemen voor hun verslagen.

Is uw product milieuvriendelijker dan uw concurrent, wilt u uw investeringen in duurzaamheid vertaald zien in uw ‘Carbon Footprint’ berekeningen? Dan speelt de validatie door ValidIT een cruciale rol.

Ontgrendel Duurzame Groei met ValidIT
Platform ValidIT

Platform ValidIT

Het ValidIT platform stelt u, de klant centraal. Door gebruik van de nieuwste technieken zoals, Machine learning en AI, maken wij het gebruik van het platform zo gemakkelijk mogelijk. Maximale ontzorging; validatie is geen doel op zich. Validatie moet u ook beter in staat stellen om meer klanten te vinden en uw bedrijfsvoering te optimaliseren.

Ontgrendel Duurzame Groei met ValidIT

ValidIT creëert een ‘equal playing field’ voor bedrijven met hun gevalideerde producten. Klanten krijgen hierdoor een extra keuze, niet alleen kwaliteit, prijs, maar ook duurzaamheid. Hoe duurzaam is uw product? Klanten zullen steeds kritischer worden met het ook op duurzaamheid. Bedrijven die hierin voorop lopen zullen daarvan op de lange termijn de vruchten plukken.

Ontgrendel Duurzame Groei met ValidIT
Ontgrendel Duurzame Groei met ValidIT

Neem vandaag nog contact met ons op

Wilt u meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek met Jeanet de Zeeuw. Met 40 jaar ervaring in de tuinbouw op het gebied van kwaliteitsmanagement, certificering en ketenbeheer kan zij u begeleiden bij de eerste stappen naar validatie.

ValidIT is een LinkThings Company

Expertise, ontwikkelkracht en resources worden flexibel ingezet vanuit LinkThings. Developers, marketing, HR en Finance zetten hun kennis en kunde in om ValidIT als jongste bedrijf van LinkThings tot een succes te maken!

ValidIT is een LinkThings Company